- spwyszecino

Idź do spisu treści

Menu główne:

Z życia szkoły
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warsztaty czytelnicze
14 listopada 2019 roku uczniowie klas IV,V,VI uczestniczyli w warsztatach czytelniczych, które odbyły się w ramach realizacji w szkole innowacji pedagogicznej „Rok szkolny z lekturą.” Było to pierwsze spotkanie z cyklu pięciu, jakie odbędą się w ciągu całego roku szkolnego. Podczas warsztatów uczniowie będą w różnych formach prezentować lektury omawiane na lekcjach języka polskiego: poprzez głośne czytanie fragmentów książek, wypełnianie testów wiedzy, przygotowywanie plakatów, komiksów, wykonanie lapbooka, czyli interaktywnej teczki z dowolną ilością kieszonek, karteczek, zakładek, w której znajdą się wszystkie informacje związane z przeczytaną lekturą, opracowanie scenariusza filmowego na podstawie fragmentu lektury. Warsztaty mają na celu popularyzowanie czytelnictwa, wdrożenie do częstszych kontaktów z książką, poprawy techniki i tempa czytania, zapoznanie z ciekawymi lekturami i ich autorami.
Warsztaty prowadzą pani Ewa Pobłocka i pani Wioleta Formela

„Szkoła pamięta” – wyjście na cmentarz w Smażynie
Dnia 25 października 2019 roku uczniowie klas I-VI pod opieką wychowawców odwiedzili cmentarz komunalny w Smażynie. W ciszy i spokoju pomodlili się i zapalili znicze zarówno na grobach bliskich, jak i nieznanych osób. Wszyscy zadbali o właściwe zachowanie na cmentarzu, by nie zakłócać spokoju zmarłym i osobom odwiedzającym to miejsce. Była to ważna lekcja wychowania obywatelskiego i patriotycznego, podczas której uczniowie poznali tradycje i zwyczaje związane ze świętem zmarłych oraz dowiedzieli się, jak ważna jest pamięć o ludziach, którzy odeszli.Dzień był ciepły i słoneczny, więc podczas długiego spaceru wszyscy mogli podziwiać piękną przyrodę i złotą polską jesień.

Ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy I
24 pażdziernika 2019 r. w naszej szkole miało miejsce ważne wydarzenie- Ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy I.W uroczystości uczestniczyli uczniowie szkoły, nauczyciele oraz rodzice pierwszoklasistów. Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności.Po części artystycznej pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, a następnie każdy z nich został pasowany na ucznia przez dyrektor szkoły panią Barbarę Hojan.  Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i upominki. Spotkanie zakończyła wspólna pamiątkowa fotografia i słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. 
       

Wyjazd do Multikina w Rumi
18 października 2019 roku uczniowie klas III-VI pojechali do Multikina w Rumi. Był to pierwszy wyjazd w tym roku szkolnym w ramach uczestnictwa w ogólnopolskim programie Akademii Filmowej Multikna, w którym nasza szkoła bierze udział od kilku lat. W ten sposób uczniowie realizują szkolny projekt edukacyjny „Chodzę do kina”, który jest uzupełnieniem wiedzy zdobytej na zajęciach edukacyjnych w szkole. W całym roku szkolnym jest to cykl 8 spotkań w kinie, na które składają się starannie wybrane filmy o wartościach edukacyjnych poprzedzone spotkaniem z ekspertem, ciekawymi ludźmi oraz krótkim filmem edukacyjnym. Tematyka filmów dotyczy zagadnień bliskich dzieciom i jest powiązana z podstawą programową i kierunkami polityki oświatowej państwa. Zagadnienia edukacyjne poruszane w filmach są wykorzystywane przez nauczycieli na lekcjach, zajęciach z wychowawcą i przez nauczyciela bibliotekarza.

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
14 października 2019 roku w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli zaproszeni nauczyciele emeryci, nauczyciele, pracownicy obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie. W części oficjalnej głos zabrała Pani dyrektor Barbara Hojan, która przypomniała m.in., że Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela. Następnie złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. Przewodnicząca Rady Rodziców pani Głodowska złożyła na ręce Pani Dyrektor kwiaty oraz życzenia i podziękowania dla wszystkich pracowników szkoły. W części artystycznej uczniowie z klas IV-VI pod kierunkiem pani Haliny Jarzembińskiej i pani Jolanty Bistram śpiewem i wierszem wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy nauczycieli. Na zakończenie reprezentanci Samorządu Uczniowskiego rozdali nauczycielom i pracownikom szkoły piękne białe róże.

CODE WEEK
Code Week, czyli Europejski Tydzień Kodowania, to inicjatywa promująca programowanie i umiejętności cyfrowe. Nauka kodowania pomaga wszystkim zrozumieć otaczający nas świat, który ulega ciągłym zmianom. Uczniowie klasy II i III dołączyli do miliona organizatorów i uczestników. W dniach od 07.10.2019r. do 17.10.2019r. odbywały się zajęcia poświęcone historii europejskiej inicjatywy Code Week oraz zabawy z kodowaniem i warsztaty przygotowujące do programowania. Zapraszamy do galerii na fotorealcję.
                      
Konkurs "Święty Jan Paweł II – Wstańcie, chodźmy"
17 października br., w siedzibie Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie miało miejsce podsumowanie konkursu plastycznego "Św. Jan Paweł II – Wstańcie, chodźmy!". Na konkurs nadesłano aż 127 prac, z czego jury zdecydowało się nagrodzić 41 osób. Z naszej szkoły sukces odniosła trójka uczniów. W kategorii klas I – III, I miejsce zdobyła praca Blanki Kreft z kl. II, a wyróżnienie praca Kacpra Motyka również z kl. II. W kategorii klas IV-VI, II miejsce przyznano pracy Nikolii Ziera z kl. IV.
Pracę Blanki Kreft zakwalifikowano do etapu wojewódzkiego, gdzie również zdobyła I miejsce.
Gratulacje!

  
Warsztaty „80 rocznica wybuchu II wojny światowej”w ramach Szkolnego Tygodnia Wychowania
Dnia 24 września 2019 roku w ramach Szkolnego Tygodnia Wychowania odbyły się warsztaty z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej dla uczniów klas IV-VI przygotowane przez panią Ewę Pobłocką. Podczas zajęć uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną i cofnęli się w czasie do 1 września 1939 roku, kiedy wojska niemieckie zaatakowały nasz kraj. Pani Pobłocka opowiedziała o najważniejszych wydarzenia z pierwszych dni września oraz z całego okresu trwania wojny. Uczniowie przypomnieli sobie o tragicznych, ale zarazem bohaterskich momentach z dziejów naszej ojczyzny. Poznali znaczenie patriotyzmu i pamięci narodowej w czasach wojny, ale również we współczesnym świecie. W ten sposób wszyscy uczcili pamięć tych, którzy zginęli w obronie Polski.

TYDZIEŃ WYCHOWANIA
W dniach 23–27 września 2019 r. w naszej szkole odbył się Tydzień Wychowania, w którym uczestniczyli uczniowie z klas I–VI. Codziennie wykonywali różne prace, ponieważ każdego dnia podejmowany był inny aspekt wychowania: ekologiczny, patriotyczny, obywatelski, zdrowotny. W poniedziałek uczestniczyliśmy w akcji „Sprzątanie świata”, której celem był wzrost świadomości ekologicznej uczniów. Odbyły się zajęcia profilaktyczno - wychowawcze: „Nie śmiecimy - sprzątamy – zmieniamy!”. Uczniowie zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki aktywnie włączyli się w sprzątanie terenu leśnego niedaleko szkoły. We wtorek odbyły się warsztaty patriotyczno-obywatelskie dla kl. I-III: „Bóg, honor, Ojczyzna”, dla kl. IV-VI: „80 rocznica wybuchu II wojny światowej”. W środę kandydaci zgłoszeni w wyborach do Samorządu Uczniowskiego prezentowali swoje kandydatury przed całą społecznością szkolną. Przygotowali ciekawe plakaty wyborcze, przedstawili na nich siebie, podkreślając atrakcyjność swoich kandydatur. Tego dnia uczniowie kl. VI przedstawili kodeks „Fair play”, poznaliśmy zasady zdrowej rywalizacji sportowej. Poprzez ruch, zabawę, zdrową rywalizację uczniowie mieli okazję zmierzyć się w kilku konkurencjach sportowych. W czwartek odbyły się wybory do SU. Uczniowie wybrali swoich przedstawicieli spośród kolegów i koleżanek, a opiekuna SU z grona pedagogicznego. Natomiast w piątek odbył się apel podsumowujący, na którym uczniowie poszczególnych klas zaśpiewali przygotowane piosenki o tematyce ekologicznej, przedstawiono również skład prezydium SU.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
Dnia 2 września odbyła się uroczysta akademia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020. Uroczystość rozpoczął przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, wprowadzono sztandar szkoły, po czym odśpiewano hymn państwowy. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły Barbara Hojan, która powitała wszystkich serdecznie. Szczególne słowa skierowane zostały do dzieci klas najmłodszych. Po serdecznych słowach dyrektora nastąpiła część artystyczna, w której nie zabrakło aspektu historycznego. Uczniowie przybliżyli wydarzenia z okresu wojennego oraz przypomnieli wszystkim zebranym, iż 1 września przypada 80 rocznica wybuchu II wojny światowej. Pani dyrektor życzyła udanego roku szkolnego uczniom, rodzicom i nauczycielom.

ROK SZKOLNY 2019/2020
WYSTAWA „HISTORIA BIBLII” W WEJHEROWSKIM MUZEUM
30.05.2019r. uczniowie klas IV-VI wybrali się do Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na wystawę „Historia Biblii”. Kamienne tablice, zwoje papirusu zapisane na zwierzęcej skórze Pisma Hebrajskiego, repliki najstarszych manuskryptów biblijnych, pierwsze drukowane egzemplarze Biblii – to zaledwie niektóre z licznych atrakcji, jakie można było nie tylko zobaczyć, ale również dotknąć. Podczas ciekawej lekcji historii uczniowie w ciągu niespełna godziny poznali 3500 lat dziejów Biblii.
                                    

Przerwa na czytanie
       9 maja 2019 roku wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pt. „Przerwa na czytanie”. Wydarzenie to odbyło się już po raz czwarty w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek oraz kampanii społecznej„Cała Polska czyta dzieciom.”
      Celem akcji jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, integracja środowiska lokalnego, pokazanie, że czytanie jest ciekawe i zachęcenie wszystkich do sięgania po książki w każdej sytuacji i w każdym miejscu.
W akcji wzięli udział uczniowie klas III-VI. W tym dniu wszyscy przynieśli do szkoły swoje ulubione książki i czytali je na przerwach. Ponadto akcja została połączona z realizacją innowacji pedagogicznej pt. „Czytanie to przyjemność.” Podczas dwugodzinnych warsztatów pod hasłem „Dziecko ma prawo być sobą – nasi ulubieni bohaterowie książek” każdy uczeń przeczytał i zaprezentował fragment swojej ulubionej książki.
         W warsztatach uczestniczyli również rodzice, którzy mieli okazję posłuchać, jak czytają ich dzieci.
               
Szkolne eliminacje konkursu recytatorskiego RODNO MOWA
22 marca 2019 r.  roku odbyły się eliminacje szkolne Konkursu Recytatorskiego "Rodno Mowa". 
W eliminacjach wzięło udział 21 uczniów.
Kategoria klas I - III:
I miejsce – Blanka Kreft (kl. I)
II miejsce – Julia Patyk ( kl. I )
III miejsce – Magdalena Brunke ( kl. III )
Kategoria klas IV - VI:
I miejsce – Martyna Patyk (kl. VI)
II miejsce – Nikola Drewczyńska (kl. VI)
III miejsce – nie przyznano
Gratulujemy !
            
Gminne eliminacje OgólnopolskiegoTurnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”
Dnia 14 marca 2019 roku o godz. 10:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym. Konkurs był dwuetapowy. Na początku uczestnicy musieli zmierzyć się z testem pisemnym składającym się z 30 pytań. Po teście sprawdzającym zakres wiedzy pożarniczej uczestników konkursu, z każdej z trzech kategorii wybrano 3 osoby z największą ilością punktów. Drugi etap konkursu, który przebiegał w formie ustnej wyłonił zwycięzców. Trzeba było opisać podstawowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy, który znajduje się na wyposażeniu Jednostki OSP Luzino. Wybrano zwycięzców, którzy będą reprezentować Gminę Luzino w Starostwie Powiatowym w Wejherowie na szczeblu powiatowym. Klaudiusz Farbotko, uczeń kl. V SP Wyszecino po zaciętej rywalizacji zajął 3 miejsce w eliminacjach pisemnych i ustnych Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Luzinie. Gratulujemy!
                                                                     
WARSZTATY STOLARSKIE
11 marca 2019 roku dzieci z odziału przedszkolnego wzięły udział w zajęciach stolarskich. Dowiedziały się jakimi narzędziami posługuje się stolarz oraz jak wygląda jego praca. Każde dziecko wykonało pracę z drewna, jak widać na załączonych zdjęciach.
      
Dzień Dentysty w oddziale "0"
W zeszłym tygodniu dzieci z oddziału "O" obchodziły Dzień Dentysty. Dowiedziały sie o konieczności dbania o higienę jamy ustnej oraz zapoznały się z prawidłowym sposobem szczotkowania zębów. Pani higienistka przybliżyła nam pracę dentysty. Na koniec wspólnie przygotowaliśmy prace plastyczną pt. "Ząbki z fasoli".
              
Dzień Kobiet i Mężczyzn - wybory Miss i Mistera
Dnia 8 marca 2019r. Samorząd Uczniowski przygotował spotkanie dla uczniów i nauczycieli z okazji Dnia Kobiet oraz Dnia Mężczyzn. Po złożeniu życzeń dla wszystkich dziewcząt i chłopaków odbyły się wybory na Miss i Mistera szkoły. W naszym konkursie brali udział uczniowie klas I-VI. Uczestnicy zmierzyli się z różnymi konkurencjami, m.in.: zaprezentowanie swojej osoby, udzielenie odpowiedzi na wylosowane pytania związane z tematem: "Co wiem o mojej szkole?", przejście w rytm muzyki pomiędzy pachołkami, oraz udział konkurencji sprawnościowej: „Kto pierwszy zajmie krzesło”. Poprzez głosowanie publiczności na Miss i Mistera szkoły i podliczenie zebranych głosów, Miss oraz Misterem Szkoły 2019 zostali Kornelia Bartecka i Dawid Kot. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za udział w zabawie.
   
KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY POLSKIEJ – ELIMINACJE GMINNE
Dnia 02.03.2019r. w Szkole Podstawowej im. płk. Stanisława Dąbka w Sychowie odbyły się gminne eliminacje Wojewódzkiego Konkurs Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej. Celem konkursu jest przede wszystkim kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego. W konkursie wzięło udział 18 uczestników ze szkół gminy Luzino. Naszą szkołę reprezentowało czterech uczniów - Blanka Kreft z klasy I, Zuzanna Głodowska z klasy III, Kornelia Bartecka z klasy V i Łukasz Zelewski z klasy VI. III miejsce zajęła Blanka Kreft. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
                     
Tłusty Czwartek w naszej szkole
W tym roku Tłusty Czwartek przypadł na dzień 28 lutego. Dzień ten rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. Zwyczaj jedzenia pączków w Tłusty Czwartek w Polsce sięga XVII wieku. Według tradycji, jeśli nie zjemy tego dnia choć jednego paczka, to nie będzie nam się wiodło do końca roku. Rada Rodziców we współpracy Samorządem Uczniowskim przygotowała dla wszystkich uczniów w naszej szkole słodką niespodziankę. Każde uczeń w dniu dzisiejszym dostało w prezencie pączka.
       

PRZEDSZKOLAKI Z WIZYTĄ W SKLEPIE
W środę 27 lutego 2019r wspólnie zorganizowaliśmy w naszej Sali nowy kącik zabaw- sklepik. W czasie zabawy dydaktycznej poznaliśmy pracę sprzedawcy oraz różne produkty spożywcze, które można kupić w sklepie. Dowiedzieliśmy się, co to jest moneta oraz banknot, a także poznaliśmy inne metody płatności. Przestrzegając zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, odwiedziliśmy pobliski sklep, w którym sami mogliśmy zakupić drobny smakołyk. Pamiętaliśmy o używaniu zwrotów grzecznościowych. Na koniec utrwaliliśmy wszystkie poznane dziś wiadomości w zabawie grupowej, wcielając się w role: sprzedawcy oraz klienta.
             
Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Wyszecinie
22 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wyszecinie zorganizowana została uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka , na którą licznie przybyli zaproszeni goście. Dzieci przygotowały dla nich specjalny program artystyczny, recytowały wiersze, śpiewały piosenki , tańczyły, a uczniowie klas I –III zaprezentowali Jasełka. Dziadkowie ze wzruszeniem przypatrywali się występom swoich wnucząt, nagradzając ich gromkimi brawami. Po części oficjalnej niecodzienni goście zostali zaproszeni na kawę i słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. A na koniec tego wyjątkowego dnia dzieci wręczyły swoim ukochanym babciom i dziadkom własnoręcznie przygotowane upominki i laurki. To był naprawdę wyjątkowy dzień.
     
Wigilia Środowiskowa
W dniu 20 grudnia o godz. 15. 00 rozpoczęła się w naszej szkole wigilia środowiskowa, w której uczestniczyła cała społeczność szkolna tj. uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi oraz rodziny uczniów szkoły. Na początku Pani dyrektor przywitała wszystkich zgromadzonych, a następnie zostały przedstawione jasełka przygotowane przez dzieci 3, 4, 5 i 6 letnie i uczniów klas I - III. Wszystkie występujące dzieci spotkały sie z bardzo ciepłym przyjęciem. Po występie głos ponownie zabrała Pani dyrektor, dziękując wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w przygotowanie spotkania oraz złożyła świąteczne życzenia. Zebrani przy wigilijnym stole, częstowali sie wypiekami przygotowanymi przez rodziców naszych uczniów. Miłe spotkanie zakończyło wspólne śpiewanie kolęd.

        
Bieg dla Niepodległej 
8 listopada 2018 roku odbyła się impreza sportowa „Silni i sprawni dla Niepodległej”- sztafeta 100 okrążeń dookoła szkoły. Ideą biegu było uczczenie w nietypowy sposób rocznicy odzyskanie niepodległości przez Polskę. W biegu tym wzięła udział ubrana w barwy narodowe społeczność szkoły wraz z nauczycielami i przybyłymi rodzicami.
         

„ŚWIAT OBOK NAS” - lekcja o tolerancji, stereotypach, różnorodności świata i rzetelnej informacji.

28 listopada 2018 r. uczniowie klasy piątej i szóstej uczestniczyli w spotkaniu z panem Piotrem Kowalczykiem, które odbyło się w Bibliotece w Łebnie. Pan Piotr z wykształcenia jest geografem i geologiem, prowadzi wycieczki jako pilot i przewodnik, organizuje wycieczki w różne rejony świata oraz zajmuje się fotografią. Prelekcja podróżnicza nosiła tytuł „Świat obok nas.” Uczniowie poznali m.in. różnorodność kulturową i geograficzną współczesnej Afryki oraz jeden z najbardziej zaludnionych krajów Azji - Indie, panujące tam tradycje i zwyczaje oraz najciekawsze miejsca tego zakątka świata, które warto zwiedzić. W czasie spotkania mogli zobaczyć wiele ciekawych zdjęć wykonanych przez samego pana Piotra i przenieść się na chwilę w magiczną podróż po egzotycznych, tajemniczych i wciąż nieodkrytych zakątkach. Spotkanie miało również na celu zainspirowanie uczniów do odkrywania świata i być może zostania w przyszłości podróżnikiem.
                
Warsztaty z żyrafą Olą
W środę 21 listopada nasze przedszkole odwiedziła żyrafa Ola - bohaterka naszego pakietu. Zapoznała dzieci ze światem uczuć, emocji i dobrych uczynków. Przybliżyła nam wiadomości związane ze światem żyraf. Wszystkie dzieci chętnie wzięły udział w warsztatach, wspólnie śpiewały piosenki i tańczyły. Na zakończenie otrzymaliśmy oznaki przyjaciela żyrafy Oli i wykonalismy pamiątkowe zdjęcie. 
             
Koncert "Z biegiem Wisły"
4 października gościliśmy w naszej szkole dwuosobowy zespół muzyczny p. Leszka Boliboka. Muzycy wykonali utwory patriotyczne nawiązujące swą tematyką do uczczenia 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W repertuarze zespołu znalazły się  „Mazurek Dąbrowskiego” czy „Pierwsza brygada”, ale również utwory ludowe pochodzące z różnych regionów naszego kraju.
            
Jesteśmy już uczniami
W piątek 26 października 2018 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość „Pasowanie na ucznia”.   W uroczystości wzięła udział cała społeczność szkolna oraz rodzice uczniów klasy I. Na wstępie głos zabrała Pani dyrektor, a później, w imieniu wszystkich uczniów, młodszych kolegów przywitała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Następnie pierwszoklasiści zaprezentowali część artystyczną, którą rozpoczęli od inscenizacji wiersza J. Brzechwy „Na straganie”. W dalszej części z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Po programie artystycznym i odśpiewaniu hymnu państwowego uczniowie klasy I ślubowali „(…) być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.(…)”, a Dyrektor szkoły dokonała aktu pasowania na ucznia. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Po ceremonii dzieci pozowały do fotografii grupowych i indywidualnych, a później udali się do sali na pyszny poczęstunek przygotowany przez rodziców. Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.
          


Przedstawienie "Kolorowa jesień"
We wtorek 2 października dzieci z oddziału przedszkolnego zaprezentowały uczniom ze starszych klas swoje talenty teatralne. Przygotowały krótkie przedstawienie teatralne pt. KOLOROWA JESIEŃ z okazji nadejścia kolejnej pory roku. Dzieci z duma i odwagą prezentowały swoje role i wspólnie śpiewały jesienne  piosenki. 
  
Bezpieczny Rowerzysta
19 września odbyły się w naszej szkole warsztaty w ramach projektu "Unia Rowerowa- Bezpieczna Głowa". Mieliśmy okazję utrwalić swoja wiedzę na temat zasad ruchu drogowego. Przestawiciele klas IV- VI uczestniczyli w quizie na temat bezpiecznego porusznia sie po drodze. Ostatecznie zwyciężyła trzyosobowa drużyna reprezentująca klasę  V. Główna nagrodą były kaski rowerowe dla całej klasy oraz dla reprezentantów pozostałych klas biorących udział w konkursie. 
  
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
1 października nasza szkoła włączyła się w obchody Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. Uczniowie młodszych klas czytali opowieści o przygodach Gangu Słodziaków, starsi zaś fragmenty  "Króla Maciusia Pierwszego" autorstwa Janusza Korczaka.
          

Wycieczka do Piaśnicy 
20 września uczniowie klas III - VI  uczesniczyli w wyjeździe do Piaśnicy. Jest to miejsce pamięci narodowej. Las w którym hitlerowcy dokonali  masowych egzekucji tysięcy ludzi nazywany jest  „pomorskim Katyniem” lub „Kaszubską Golgotą”. 
                          
Tydzień Wychowania
W dniach 17-21 września 2018r. obchodziliśmy Tydzień Wychowania. Jego hasło brzmiało: „Myśli Janusza Korczaka inspiracją do kształtowania własnego charakteru”. Uczniowie klas I-VI pod opieką nauczyciela religii i wychowawców aktywnie uczestniczyli w programie, który skupiał uwagę wokół pomysłów wychowawczych patrona szkoły Janusza Korczaka. Jego celem było uświadomienie dzieciom szczęścia w życiu człowieka, kształtowanie odpowiedzialności za swoje prawa i obowiązki, rozwijanie postawy szacunku do autorytetów oraz budzenie pragnienia odkrywania w sobie dobra. Jak mawiał J. Korczak dobro jest w każdym człowieku, i na tym należy się oprzeć w wychowaniu.Podczas tego tygodnia uczniowie uczestniczyli w cyklu zajęć oraz wykonali gazetkę tematyczną: „Uśmiechnięci na co dzień!”. Prowadzone zajęcia zwracały uwagę na rolę Korczaka jako wychowawcy, który w swoim życiu bardzo dużo zrobił dla innych, dla dzieci.  Efektem pracy Tygodnia Wychowania były prezentacje przygotowane przez uczniów:
1. Prezentacja wierszy o prawach dzieci przez uczniów kl. I-III;
2. Prezentacja plakatów nt. złotych myśli Janusza Korczaka:
- „Jeśli chcesz zmieniać świat zacznij od siebie” - kl. IV,
- „Niech będzie mało smutku i łez, a dużo radości” – kl. V,
- „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – kl. VI.
                    
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego