- spwyszecino

Idź do spisu treści

Menu główne:

Z życia szkoły > Organizacja szkoły
Oddziałowe Rady Rodziców:

Oddział przedszkolny
1. Katarzyna Tempska – przewodnicząca
2. Weronika Brunke – zastępca
3. Lidia Baranowska – skarbnik

Oddział „0”
1. Małgorzata Bichowska-Kreft – przewodnicząca
2. Agnieszka Roman – Zdanowicz – zastępca
3. Natalia Lubocka – skarbnik

Klasa I
1. Sylwia Brzeska - przewodnicząca
2. Joanna Bystram- zastępca
3. Mirela Hirsz– skarbnik

Klasa II
1. Anna Formela- przewodnicząca
2. Mirosława Albecka - zastępca
3. Katarzyna Gilla- skarbnik

Klasa III
1. Marzena Farbotko - przewodnicząca
2. Edyta Okrój- zastępca
3. Bożena Stolc – skarbnik

Klasa IV
1. Karolina Stolc - przewodnicząca
2. Żaneta Zielka - zastępca
3. Wioletta Pracka – skarbnik

Klasa V
1. Bożena Kamińska - przewodnicząca
2. Okrój Ewa - zastępca
3. Małgorzata Drewczyńska – skarbnik

Klasa VI
1. Iwona Wencel - przewodnicząca
2. Mariola Mielke - zastępca
3. Aleksandra Tepmska - skarbnik


Rada Rodziców:

1. Pani Sylwia Brzeska - przewodnicząca
2. Pani Żaneta Zielka - zastępca
3. Pani Iwona Wencel - skarbnik
4. Pani Katarzyna Tempska – sekretarz
5. Pani Bożena Kamińska- członek
6. Pani Marzena Forbotko– członek

Komisja Rewizyjna:
1. Pani Katarzyna Gilla – przewodnicząca
2. Pani Małgorzata Bichowska-Kreft – członek


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego