- spwyszecino

Idź do spisu treści

Menu główne:

Patron szkoły
POSZUKIWANIE  PATRONA
W celu uzyskania swoistej tożsamości wyróżniającej naszą szkołę spośród innych placówek oraz oparcia działań wychowawczych na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością wybranego autorytetu Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski zdecydowały o rozpoczęciu procedury mającej na celu wybór patrona. Zachęcamy do zapoznania się z procedurą i włączenia się w działania szkoły.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego