Historia szkoły - spwyszecino

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wyszecinie
Przejdź do treści
               HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W WYSZECINIE
                Szkoła Podstawowa w Wyszecinie istniała już w okresie międzywojennym. Była to szkoła czteroklasowa, której daty powstania nie można dokładnie ustalić. Mieściła się ona w starym budynku przy drodze biegnącej w kierunku Tępcza. Budynek został rozebrany w 1959 roku.
                 Po wyzwoleniu wsi w 1945 roku szkoła zaczęła się rozwijać. Pierwszymi nauczycielami w latach 1946 -1947 byli pani Kminikowska, jej córka oraz syn Kazimierz. Warunki pracy były bardzo trudne. Zwykłe deski zastępowały ławki szkolne.  W roku szkolnym 1947/1948 funkcję kierownika zaczęła pełnić pani Regina Zienowicz do  roku 1953. Nauczycielami pracującymi w tym czasie byli: Matylda Malinowska, Zdzisław Tessa, p. Czerwiński, p. Rutkowski, Stanisław Sikora, Urszula Fortuna. Do 1953 roku uczniowie i nauczyciele nadal pracowali w bardzo ciężkich warunkach. Nauka początkowo odbywała się w jednej sali lekcyjnej, a następnie w wyniki remontu zaadaptowano do nauczania drugie pomieszczenie będące zarazem mieszkaniem kierownika szkoły.
W latach 1947-1953 do celów nauki wykorzystywano salę w starym pałacyku , w którym także mieściło się biuro oraz mieszkania strażników więziennych. Lekcje odbywały się również w budynku prywatnym pana Miękickiego.
             W roku szkolnym 1950/1951 uczniowie szkoły po raz pierwszy otrzymali świadectwa ukończenia siedmiu klas szkoły podstawowej.
             W roku 1952 rozpoczęto budowę nowego obiektu szkolnego, który oddano do użytku w 1953 roku. Był to poczatkowo budynek parterowy z 3 mieszkaniami dla nauczycieli na poddaszu. Kilka lat później dobudowano piętro.
Jeszcze przez rok funkcję kierownika pełniła pani Regina Zienowicz, a w roku 1954 kierownictwo szkoły objął pan Ignacy Lisewski, były dyrektor szkoły w Rumi Janowie. W Wyszecinie pracował do czerwca 1959 roku, a od września 1959 roku został kierownikiem szkoły podstawowej w Luzinie.
               W okresie, gdy funkcję kierownika pełnił pan Lisewski w skład grona pedagogicznego wchodzili: Wacław Bujak, Maria Nowogrodzka, Sylwester Wiśniewski, pan Kiedrowski. Budynek szkoły był już w tym okresie w pełni wystarczający do prowadzenia normalnych zajęć lekcyjnych. Na zewnątrz był jeszcze nieotynkowany, nie było również ogrodzenia. Budynek nie posiadał elektryczności. Instalacja została założona w 1958 roku. Szkoła liczyła w tym czasie 61 uczniów.
                 Kierownik szkoły i nauczyciele mieszkali w szkole. Pan Lisewski zajmował służbowe 2-pokojowe mieszkanie na piętrze. Obok zamieszkiwał nauczyciel Wacław Bujak. Pozostali nauczyciele kolejno zajmowali pomieszczenie kancelarii szkoły.
Od września 1959 roku kierownictwo  szkoły przejął pan Jan Leśniowski. W szkole pracowali również jego synowie Zygmunt i Wiktor. Pozostali nauczyciele pracujący w tym czasie to: Krystyna Labuda, Feliks Sikora, Halina Zieman.
Pan Jan Leśniowski doprowadził do wybudowania budynku gospodarczego, otynkowania szkoły i postawienia ogrodzenia.  Po odejściu pana Leśniowskiego funkcję kierownika szkoły w roku 1964 objęła pani Krystyna Labuda, a w roku 1966 jej mąż, Paweł Labuda.
               W skład grona nauczycielskiego wchodzili : Halina Cepek, Irena Flak, Stefania Krzywoszyńska, Jadwiga Potrata, Maria Potrata.
                   W 1968 roku odbył się remont kapitalny szkoły.  Od 1960 roku przy szkole istniał Ośrodek Kultury kierowany kolejno przez pana Leśniowskiego i pana Labudę. Sukcesem było zajęcie I miejsca w powiecie oraz wizyta przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Sztuki pana Kwiatka.
                   Od 1 września 1968 roku kierownikiem szkoły został pan Wacław Bujak, były kierownik Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie. W skład grona nauczycielskiego wchodzili:
Wacław Bujak, Irena Rohde, Zygmunt Rohde, Maria Potratz, Regina Rompca, Danuta Zusin.  W czasie ferii zimowych szkoła została całkowicie odmalowana.  W roku szkolnym 1968/1969  do szkoły uczęszczało 114 uczniów. Rok później 120 uczniów.
               1 września 1970 roku funkcję kierownika szkoły objął pan Józef Klonowski. Nauczycielami byli: Jadwiga Gajak, Maria Karczyńska, Irena Rohde, Halina Urban, Janina Moszczyńska, Stefania Sikora, Zygmunt Rohde.
4 czerwca 1973 roku rozpoczął się remont kapitalny szkoły. Prace rozpoczęto od zdjęcia dachu. We wrześniu zainstalowano centralne ogrzewanie. Prace malarskie trwały do grudnia 1973 roku. 8 grudnia odbył się komisyjny odbiór przekazanego do użytku po kapitalnym remoncie obiektu szkolnego. Również mieszkania nauczycielskie zostały wyposażone w łazienki i centralne ogrzewanie.
Od 1 września 1974 roku w szkole zaczął funkcjonować gabinet dentystyczny.
                 W roku szkolnym 1975/1976 w szkole pracowali dyrektor szkoły Józef Klonowski i nauczyciele: Stefania Klonowska, Maria Karczyńska, Maria Legowicz, Ewa Łubowska, Czesława Macholl, Wiesława Kobiela, Helena Raczkowska, Zygmunt Rohde, Halina Urban.
            W roku szkolnym 1976/1977 dyrektorem szkoły została pani Róża Michrowska. Ponadto w szkole podjął pracę kolejny nauczyciel Mateusz Lewicki. W szkole zatrudnieni byli 3 pracownicy obsługi: Krystyna Dziecielska – woźna, Katarzyna Król – sprzątaczka, Jan Szweda – palacz.
              W roku szkolnym 1977/1978 grono nauczycielskie pracowało w składzie: dyrektor szkoły Róża Michrowska oraz nauczyciele: Maria Karczyńska, Izolda Kosińska, Mateusz Lewicki, Irena Łuczak, Czesława Macholl, Ewa Miler, Helena Raczkowska, Irena Rohde, Zygmunt Rohde, Halina Urban. W kolejnym roku szkolnym do grona dołączyła p. Krystyna Bułak.
W roku szkolnym 1980/1981 jako nauczyciele pracę podjęli również p. Iwona Chodorowska, Eryka Domska, Krystyna Roszkowska, Maria Piotrowska.
            W roku szkolnym 1983/1984 obowiązek szkolny realizowało 181 uczniów. Liczba zatrudnionych pracowników wynosiła 21, w tym 16 nauczycieli i 5 pracowników obsługi. Zatrudnieni pracownicy:
Dyrektor szkoły – p. Róża Wandtke
Nauczyciele: Ewa Derkowska – klasa przedszkolna, Iwona Chodorowska – kl. I, Anita Frątczak – kl. II, Barbara Nacmer – kl. III, Dariusz Rompca – kl. IV, Maciej Białachowski – kl. V, Teresa Hałas – kl. VI, Barbara Hojan – kl. VII, Jadwiga Kobiela – kl. VIII, Krystyna Bułak – kl. VII/VIII b, Małgorzata Krajewska – III/IV b, Mateusz Lewicki, Maria Karczyńska, Danuta Białas, Tomasz Lewicki.
Pracownicy obsługi: Krystyna Bonk – woźna, Eugenia Szweda – sprzątaczka, Regina Engelbrecht – sprzątaczka, Jacek Dziecielski – palacz, Zofia Kierznikiewicz – sekretarka.
                   W roku szkolnym 1984/1985 dyrektorem szkoły została pani Krystyna Bułak.W 1985 roku, w ramach Narodowego Czynu Pomocy Szkole, zaadaptowano stary budynek znajdujący się na terenie posesji szkolnej na pracownię zajęć praktyczno – technicznych. Wzniesiono podwójne ściany, położono tynki, wymieniono okna, drzwi i podłogę, postawiono piec. Sojusznikami i sponsorami inwestycji był Państwowy Zakład Rolny w Wyszecinie oraz rodzice. Ponadto z funduszy Urzędu Gminy w Luzinie przy pomocy Zakładu Rolnego w Wyszecinie wybudowano boisko szkolne.
               W roku szkolnym 1987/1988 w szkole pracowało 16 nauczycieli: dyrektor p. Krystyna Bułak oraz Ewa Derkowska, Lucyna Słowy, Maria Karczyńska, Mirosława Brylowska, Jadwiga Kobiela, Marian Mielewczyk, Teresa Koszałka, Beata Mielewczyk, Arkadiusz Potrykus, Barbara Bruna, Mariola Madej, Małgorzata Krajewska, Jacek Nowosielski, Mateusz Lewicki, Róża Wandtke.
W kolejny roku szkolnym 1988/1989 do grona pedagogicznego dołączyli: p. Krystyna Sikora, p. Halina Zelewska, p. Katarzyna Szczypior i p. Eugenia Wirkus.
          Od 2000 roku szkoła należy do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Pracuje według własnego wypracowanego programu zdrowotnego, organizuje imprezy promujące zdrowy styl życia. Uczniowie mają w tym zakresie duże osiągnięcia w konkursach na szczeblu powiatowym.
            W 2004 roku Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku i Zespół ds. Szkół promujących Zdrowie wydał szkole Certyfikat, czym potwierdził, że Szkoła Podstawowa w Wyszecinie spełnia kryteria Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
W 2005 roku zaczęła się budowa sali rekreacyjno – sportowej. Inwestycję zrealizowano przy wsparciu Samorządu Województwa Pomorskiego. 26 stycznia 2006 roku odbyło się uroczyste przekazanie sali do użytku. Wśród zaproszonych gości byli m.in. wicemarszałek Województwa Pomorskiego p. Mieczysław Struk, przedstawiciel Kuratorium Oświaty p. Marzena Lipka, radny Rady Powiatu p. Piotr Pelcer, wójt gminy Luzino p. Jarosław Wejer, zastępca wójta p. Andrzej Stenka, skarbnik Gminy p. Mirosława Stolc, sekretarz Gminy p. Marzena Meyer, przewodniczący Rady Bminy p. Waldemar Kunz, proboszcz parafii w Smażynie ks. kanonik Jan Borkowski.
               We wrześniu 2006 roku dyrektorem szkoły została pani Barbara Hojan.  Rok szkolny 2007/2008 uczniowie i  nauczyciele rozpoczęli w lepszych warunkach. W czasie wakacji poprawiła się baza szkoły. Przeprowadzono remont dachu, wymieniono wszystkie okna na pierwszym piętrze. W 2008 roku kompleksowo odnowiono pracownię komputerową w ramach Projektu MEN „Pracownie Komputerowe Dla Szkół”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
            W latach 2013-2015, w ramach programu Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Luzino – etap I (2013/2014) i Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Luzino – etap II (2014/2015), Urząd Gminy w Luzinie przekazał szkole 11 laptopów z dostępem do Internetu, urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, fax), komputer stacjonarny do pokoju nauczycielskiego oraz 4 komputery stacjonarne do pracowni komputerowej.
W latach 2011 – 2018 na bieżąco modernizowano bazę i wyposażenie szkoły:
Ø wymiana pieca centralnego ogrzewania oraz komina,
Ø remont biblioteki szkolnej – malowanie, wymiana mebli,
Ø wymiana kaloryferów w większości pomieszczeń,
Ø wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych od strony północnej i zachodniej,
Ø remont kuchni – malowanie, kafelkowanie, nowe meble i wyposażenie,
Ø remont toalety na pierwszym piętrze,
Ø malowanie toalet na parterze szkoły,
Ø malowanie korytarza na parterze szkoły,
Ø zainstalowanie solarów, położenie instalacji wodociągowej w celu pozyskania ciepłej wody z solarów,
Ø przygotowanie sali dla oddziału przedszkolnego – malowanie, wybicie drzwi, położenie wykładziny, wyposażenie w meble, tablicę interaktywną, rzutnik, laptop, radiomagnetofon, pomoce dydaktyczne, zabawki,
Ø wykonanie placu zabaw,
Ø utwardzenie drogi dojazdowej do szkoły,
Ø malowanie sal lekcyjnych,
Ø wymiana wykładziny na schodach – pierwsze piętro i korytarz przy wejściu bocznym do szkoły.
W roku szkolnym 2009/2010 w szkole wprowadzono naukę języka kaszubskiego w wymiarze trzech godzin tygodniowo w każdym oddziale.
Obecnie w szkole jest sześć klas oraz dwa oddziały przedszkolne. Do obwodu szkoły należą dwie wsie: Wyszecino i oddalony o 3 km Tępcz. Dzieci z Tępcza dojeżdżają autobusem kursowym. Dla dojeżdżających zorganizowana jest opieka świetlicowa w czasie oczekiwania na autobus oraz  podczas przejazdu.
Szkoła posiada dobre warunki lokalowe. Jest 8 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, sala rekreacyjno-sportowa, sala do zajęć logopedycznych i dydaktyczno– wyrównawczych, biblioteka, szatnia oraz kuchnia. W 2015 roku zmieniono organizację szkoły. Obecnie na parterze mieszczą się sale oddziałów przedszkolnych oraz klasy pierwszej i drugiej, a na piętrze uczą się dzieci klas III - VI. Każda klasa ma swoją salę, w której przygotowano szafki, aby dzieci mogły pozostawiać książki i przybory szkolne. Bibliotekę szkolną oraz pokój nauczycielski przeniesiono na I piętro, natomiast na parterze przygotowano szatnię dla uczniów. Praca w placówce jest jednozmianowa. Otoczenie szkoły jest bezpieczne i estetyczne. Teren szkoły jest ogrodzony, a na przystanku przygotowana jest zatoczka dla czekających na autobus, barierka zabezpieczająca oraz oznakowane przejście dla pieszych.
tel. 58 678 00 01
spwyszecino@wp.pl
Wróć do spisu treści